D.O.B.: 23.1.2023
14 šteniatok- 6/8- 11 štandard/ 3 neštandard
6 chlapcov- 4 štandard, 1 neštandard (  1x zálomok na chvoste)
8 sučiek- 6 štandard, 2 neštandard ( 1x biela nad rámec štandardu, 1x zálomok)

D.O.B: 15.8.2023
11 šteniatok- 4/7
4 chlapci
7 dievčat

D.O.B.: 4.9.2023
9 šteniatok - 7/2
7 chlapcov
2 sučky

krytie prebehlo 26.8.-27.8.2023